Cast

Idea

Alexander Smoljanski

Directed by

Evgeniy Tsymbal

Writing Credits

Evgeniy Tsymbal

Alexander Smoljanski

Cast

Oscar Rabin

Lyudmila Ulitskaya

Oleg Tselkov

Rene Gerra

Vladimir Yankilevsky

Kira Sapgir

Masha Schmidt

Produced by

Alexander Smoljanski

Cinematography by

Victor Dobronitsky

Alexander Smoljanski

Film Editing by

Alexander Gurin

Evgeniy Tsymbal

Sound

Alexander Khasin

Pyotr Kucherenko